Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0584]

Job Board

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0584]

Announcement Date: 19.01.2024
Closing Date: 29.01.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology