Μία (1) θέση Διδακτορικού Φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0585]

Job Board

Μία (1) θέση Διδακτορικού Φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0585]

Announcement Date: 22.01.2024
Closing Date: 01.02.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology