Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Διαχείρισης Βιβλιοπωλείου» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Διαχείρισης Βιβλιοπωλείου» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο τη διαχείριση του νέου Βιβλιοπωλείου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ στην πόλη του Ηρακλείου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


Έδρα εργασίας: Νέο κτίριο του ΙΤΕ, Βιβλιοπωλείο των ΠΕΚ, οδός Αβέρωφ & Ζωγράφου, Ηράκλειο Κρήτης.

Ώρες εργασίας: 40ώρες εβδομαδιαίως, 5νθήμερο (Τρίτη – Σάββατο), σε ωράριο καταστημάτων.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Announcement Date: 14.02.2024
Closing Date: 08.03.2024
Institute: Crete University Press