ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού – Ζωοκόμος/Τεχνικός Εργαστηρίου μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850 [Κωδικός Θέσης: ESP-0587]

Job Board

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού – Ζωοκόμος/Τεχνικός Εργαστηρίου μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850 [Κωδικός Θέσης: ESP-0587]

Announcement Date: 16.02.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology