Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Μετάφρασης/Επιμέλειας Εκδόσεων στις Επιστήμες Ζωής και την Επιστημονική Εκλαΐκευση» στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Μετάφρασης/Επιμέλειας Εκδόσεων στις Επιστήμες Ζωής και την Επιστημονική Εκλαΐκευση» στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση «Μετάφρασης/Επιμέλειας Εκδόσεων στις Επιστήμες Ζωής και την Επιστημονική Εκλαΐκευση», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


Τόπος εργασίας: Αθήνα, Υποκατάστημα Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ, Θουκυδίδου 4, Πλάκα, 10556

Κατεβάστε την προκήρυξη

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 14.03.2024
Closing Date: 08.04.2024
Institute: Crete University Press