Pol-eSkin - Μία (1) Θέση Μεταδιδακτορικού/ης Συνεργάτη

Job Board

Pol-eSkin - Μία (1) Θέση Μεταδιδακτορικού/ης Συνεργάτη

Position Description

Μία Θέση Μεταδιδάκτορα στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Πολυμερών και Βιοηλεκτρονικής: Σύνθεση οργανικών αγώγιμων μορίων και πολυμερών για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού δέρματος (e-skin)

Αναζητούμε έναν/μια μεταδιδάκτορα για να αναλάβει τη σύνθεση νέων πολυμερικών υλικών, με εφαρμογή στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού δέρματος, σε ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ. Συγκεκριμένα το άτομο που θα επιλεγεί θα δουλέψει πάνω στη σύνθεση και στον πολυμερισμό οργανικών αγώγιμων μορίων, καθώς και στον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των υπό ανάπτυξη υλικών.

Related Project

Pol-eSkin - Novel Polymeric Materials for the Electronic Skin Application

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών ή στη Χημεία.
  • Ειδίκευση στη σύνθεση οργανικών μορίων ή/και πολυμερών.
  • Αποδεδειγμένη καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Ε. Παυλοπούλου (epavlopoulou@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Pol-eSkin, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … ». 

 

Appointment Duration

12 μήνες
Announcement Date: 15.03.2024
Closing Date: 04.04.2024
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser