Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα- Εργαστήριο Κ. Σιδηροπούλου [Ref. # PAR-0597]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα- Εργαστήριο Κ. Σιδηροπούλου [Ref. # PAR-0597]

Announcement Date: 19.03.2024
Closing Date: 29.03.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology