Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων στην Αθήνα

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων στην Αθήνα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, ώρα 17.00 μ.μ.

Announcement Date: 28.03.2024
Closing Date: 22.04.2024
Institute: PRAXI Network