Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στελέχους επικοινωνίας και marketing στην Αθήνα

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης στελέχους επικοινωνίας και marketing στην Αθήνα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης στελέχους επικοινωνίας και marketing στην Αθήνα, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 16.04.2024
Closing Date: 29.04.2024
Institute: PRAXI Network