Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0616]

Job Board

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0616]

Announcement Date: 30.04.2024
Closing Date: 10.05.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology