Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Π. Μόσχου [Ref. # ORZ-0621]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Π. Μόσχου [Ref. # ORZ-0621]

Announcement Date: 10.05.2024
Closing Date: 20.05.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology