ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Μια θέση για χορήγηση υποτροφίας είναι διαθέσιμη με αντικείμενο την επεξεργασία ρυπασμένων υδάτων με την τεχνολογία του πλάσματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Πτυχίο Φυσικού ή Χημικού, και να είναι εγγεγραμμένοι ή να εγγραφούν το προσεχές διάστημα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Απαραίτητο προσόν είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υπάρχουν στο URL  https://www.iceht.forth.gr/en/people/christos-aggelopoulos/ . Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την απονομή υποτροφίας μπορείτε να απευθύνεστε στον Κο Χρήστο Αγγελόπουλο, τηλ.: 2610965205, e-mail: caggelop@iceht.forth.gr.
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences