Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ στη Φυσική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ στη Φυσική

Ανάπτυξη αισθητήρων (Πακέτα εργασίας ΕΕ5, ΕΕ6).
Announcement Date: 19.06.2024
Closing Date: 01.07.2024
Institute: Institute of Computer Science