Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0637]

Job Board

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0637]

Announcement Date: 26.06.2024
Closing Date: 06.07.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology