Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) του ΙΤΕ

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) του ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και εσωτερική ανάπτυξη ικανοτήτων» με κωδικό ΕΣΩ00151, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, για την στελέχωση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) του ΙΤΕ.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Announcement Date: 28.06.2024
Closing Date: 19.07.2024
Institute: Central Administration