Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διάχυτη Νοημοσύνη»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διάχυτη Νοημοσύνη»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Διάχυτη Νοημοσύνη» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, δύο (2) Μηχανικούς Λογισμικού με αντικείμενο απασχόλησης που θα αφορά α) τη σχεδίαση υλοποίηση και υποστήριξη γραφικών εφαρμογών τρισδιάστατης αναπαράστασης 3D (αντικείμενο θέσης 1) και β) τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη εφαρμογών για φορητές συσκευές iOS (αντικείμενο θέσης 2).
Announcement Date: 03.11.2021
Closing Date: 03.12.2021
Institute: Institute of Computer Science