Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 1ης ομάδας

Job Board

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 1ης ομάδας

Πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την ευρωπαική Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999

Κείμενο Προκήρυξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 29.03.2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 13.04.2021

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης Ομάδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

KEIMENO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Announcement Date: 29.03.2021
Closing Date: 13.04.2021
Institute: Institute of Geoenergy