ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση γραφίστα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00

Κατεβάστε την προκήρυξη

Announcement Date: 16.03.2021
Institute: Science & Technology Park of Crete