Τέσσερις θέσεις (4) Μεταδιδακτορικού/κης Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0341 (2 θέσεις), ORZ-0342, ORZ-0343]

Job Board

Τέσσερις θέσεις (4) Μεταδιδακτορικού/κης Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0341 (2 θέσεις), ORZ-0342, ORZ-0343]

Announcement Date: 16.11.2021
Closing Date: 01.12.2021
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology