Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Κ. Καλαντίδη [Ref. # ORZ-0349]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Κ. Καλαντίδη [Ref. # ORZ-0349]

Announcement Date: 17.11.2021
Closing Date: 02.12.2021
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology