Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες σε Μεταπτυχιακό Τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ

Job Board

Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες σε Μεταπτυχιακό Τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ

Σχεδιασμός και υλοποίηση μεθοδολογίας αυτόνομης πλοήγησης, χαρτογράφησης και σχεδιασμού μονοπατιού για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Σχεδιασμός και υλοποίηση μεθοδολογίας θερμικής χαρτογράφησης και επεξεργασίας θερμικών εικόνων. Σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφής ελέγχου του μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.
Announcement Date: 15.12.2021
Closing Date: 30.12.2021
Institute: Institute of Computer Science