Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλός [Ref. # ORZ-0360]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλός [Ref. # ORZ-0360]

Announcement Date: 23.12.2021
Closing Date: 07.01.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology