Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγος μηχανικός), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο: WATERWAYS, του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγος μηχανικός), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο: WATERWAYS, του ΙΠ-ΙΤΕ

Αντικείμενο: Τεχνολογική υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.
Announcement Date: 03.02.2022
Closing Date: 18.02.2022
Institute: Institute of Computer Science