Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «The role of translational dysregulation in sensory neurons in mediating tactile hypersensitivity in neurodevelopmental disorders» Acronym: TRANSMECH, ERA-NET NEURON -Call for Joint Transnational Research Projects 2020 -Transnational Research Projects on Sensory Disorders - Βιοϊατρική Έρευνα

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «The role of translational dysregulation in sensory neurons in mediating tactile hypersensitivity in neurodevelopmental disorders» Acronym: TRANSMECH, ERA-NET NEURON -Call for Joint Transnational Research Projects 2020 -Transnational Research Projects on Sensory Disorders - Βιοϊατρική Έρευνα

Announcement Date: 10.02.2022
Closing Date: 12.03.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology