Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης. Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχο και διορθώσεις Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 03/05/2022 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Announcement Date: 24.03.2022
Closing Date: 03.05.2022
Institute: Institute of Computer Science