Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πέντε (5) θέσεις Μηχανικών Λογισμικού / Προγραμματιστών στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

Job Board

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πέντε (5) θέσεις Μηχανικών Λογισμικού / Προγραμματιστών στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

- Ανάπτυξη λογισμικών (full stack developer), όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. - Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή. - Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών κ.α.
Announcement Date: 18.04.2022
Closing Date: 18.05.2022
Institute: Institute of Computer Science