Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οργάνωση και ανάδειξη ψηφιακού πολυμεσικού υλικού. Περιγραφή, τεκμηρίωση και συμμετοχή στη δημιουργία ορολογίας και επισημειώσεων για τη σημασιολογική ολοκλήρωση του πολυμεσικού περιεχομένου. Δοκιμές και έλεγχος πολυμεσικού περιεχομένου και πλατφόρμας.
Announcement Date: 08.08.2022
Closing Date: 23.08.2022
Institute: Institute of Computer Science