Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική ή Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική ή Πληροφορική

Συλλογή Αξονικών Τομογραφιών με Πνευμονικούς όζους, Εγκατάσταση και διαχείριση της βάσης δεδομένων συλλογής και χαρακτηρισμού όζων, Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων πληροφορικής φύσεως.
Announcement Date: 08.08.2022
Closing Date: 23.08.2022
Institute: Institute of Computer Science