Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Αναλυτή Δεδομένων

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Αναλυτή Δεδομένων

Βελτίωση των αλγορίθμων και του software ή/και σχεδιασμός και υλοποίηση νέων αλγορίθμων ώστε η ανάλυση του μεγάλου όγκου των δεδομένων του έργου να γίνεται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά, και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων.Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας.Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Announcement Date: 23.09.2022
Closing Date: 03.10.2022
Institute: Institute of Computer Science