Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ (Κύριος Ερευνητής) ή Γ΄ (Εντεταλμένος Ερευνητής) Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία αρθρόποδων – φορέων ασθενειών [Biology of Disease Vectors], συμπεριλαμβανομένων των πεδίων: Εντομομεταδιδόμενες Νόσοι, Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Εντόμων, Παρασιτολογία»

Job Board

Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ (Κύριος Ερευνητής) ή Γ΄ (Εντεταλμένος Ερευνητής) Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία αρθρόποδων – φορέων ασθενειών [Biology of Disease Vectors], συμπεριλαμβανομένων των πεδίων: Εντομομεταδιδόμενες Νόσοι, Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Εντόμων, Παρασιτολογία»

Announcement Date: 29.09.2022
Closing Date: 14.11.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology