Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0410]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0410]

Announcement Date: 07.11.2022
Closing Date: 22.11.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology