Πλήρωση δυο (2) θέσεων Mεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα, στο πλαίσιο του έργου «New Methods for Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)» στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ - Αριθμός Αίτησης: 1426 [Ref # ELD-0408 & ELD-0409]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων Mεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα, στο πλαίσιο του έργου «New Methods for Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)» στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ» ΕΛΙΔΕΚ - Αριθμός Αίτησης: 1426 [Ref # ELD-0408 & ELD-0409]

Announcement Date: 07.11.2022
Closing Date: 22.11.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology