2DARE - Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή (κωδ. 3)

Job Board

2DARE - Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή (κωδ. 3)

Position Description

Οπτική φασματοσκοπία και παρασκευή μονοστρωματικών ημιαγωγών καθώς και ετεροδομών επάνω σε διηλεκτρικούς νανοσυντονιστές

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Εμπειρία σε σχετικό πεδίο με το αντικείμενο της θέσης
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Ι. Παραδεισανό (iparad@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος 2DARE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 16.11.2022
Closing Date: 26.11.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser