Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Announcements

28.04.2017

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει:

 

Σύνδεσμος εγγράφου «6Ζ494653ΠΣ-Ν7Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ» www.minedu.gov.gr/anak/prokirixi_orizontiwn_thesewn.pdf

Σύνδεσμος εγγράφου «6ΞΕ7465ΧΘΨ-4ΒΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» www.minedu.gov.gr/anak/egiklios.pdf