Τίτλος Επίτιμου Διδάκτορα (Docteur Honoris Causa) | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Τίτλος_Επίτιμου_Διδάκτορα_(Docteur_Honoris_Causa)
26.11.2010

Τίτλος Επίτιμου Διδάκτορα (Docteur Honoris Causa)

Στον Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Διευθυντή του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, απονεμήθηκε τον Ιούνιο 2010 ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα (Docteur Honoris Causa) του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας (Universite de la Mediterranee, Marseille). Η επίσημη τελετή απονομής, όπου ο τιμηθείς έκανε μία σύντομη παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας του, πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2010, κατά τη διάρκεια "Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Ημερίδας" (Journee Academique et Scientifique), που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας.

http://www.univmed.fr/jasU210.htm