Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μερικής απασχόλησης (Data scientist) - ProFI [Ref. # ORZ-0418]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μερικής απασχόλησης (Data scientist) - ProFI [Ref. # ORZ-0418]

Announcement Date: 12.12.2022
Closing Date: 27.12.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology