Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών. Συμμετοχή στις εργασίες υποδομής-υποστήριξης του έργου. Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Announcement Date: 21.12.2022
Closing Date: 02.01.2023
Institute: Institute of Computer Science