Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού H/Y, Πληροφορικής, Μηχ. Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού H/Y, Πληροφορικής, Μηχ. Υπολογιστών

Ανάπτυξη αλγορίθμων (μηχανικής μάθησης και εις βάθος μάθηση (deep learning) για την ανίχνευση της φάσης ύπνου, των διαταραχών ύπνου με βάση πληροφορία από σήματα κίνησης, αναπνοής και καρδιακού ρυθμού.
Announcement Date: 21.12.2022
Closing Date: 02.01.2023
Institute: Institute of Computer Science