Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού H/Y, Πληροφορικής, Μηχ. Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού H/Y, Πληροφορικής, Μηχ. Υπολογιστών

Ανάπτυξη αλγορίθμων (μηχανικής μάθησης και εις βάθος μάθηση (deep learning) για την ανίχνευση της φάσης ύπνου, των διαταραχών ύπνου με βάση πληροφορία από σήματα κίνησης, αναπνοής και καρδιακού ρυθμού.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.01.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής