Μια (1) θέση Τεχνικού εργαστηρίου - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0427]

Job Board

Μια (1) θέση Τεχνικού εργαστηρίου - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0427]

Announcement Date: 13.01.2023
Closing Date: 28.01.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology