Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοιατρική Μηχανική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοιατρική Μηχανική

Ανάλυση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και ραδιομικής.
Announcement Date: 25.01.2023
Closing Date: 06.02.2023
Institute: Institute of Computer Science