Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοιατρική Μηχανική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοιατρική Μηχανική

Ανάλυση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και ραδιομικής.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής