Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Συντήρηση, βελτιστοποίηση και επίλυση λαθών της διαδικτυακής πλατφόρμας.
Announcement Date: 24.02.2023
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Computer Science