Πλήρωση μιας θέσης (1) έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ. Κωδικός Θέσης: IMB-0437

Job Board

Πλήρωση μιας θέσης (1) έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ. Κωδικός Θέσης: IMB-0437

Announcement Date: 10.03.2023
Closing Date: 25.03.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology