Πλήρωση μιας θέσης (1) έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ. Κωδικός Θέσης: IMB-0437

Job Board

Πλήρωση μιας θέσης (1) έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ. Κωδικός Θέσης: IMB-0437

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.03.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας