Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (Lab Manager) μερικής απασχόλησης - Εργαστήριο Ε. Φρουδαράκης [Ref. # ORZ-0439]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (Lab Manager) μερικής απασχόλησης - Εργαστήριο Ε. Φρουδαράκης [Ref. # ORZ-0439]

Announcement Date: 22.03.2023
Closing Date: 06.04.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology