Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (Lab Manager) μερικής απασχόλησης - Εργαστήριο Ε. Φρουδαράκης [Ref. # ORZ-0439]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (Lab Manager) μερικής απασχόλησης - Εργαστήριο Ε. Φρουδαράκης [Ref. # ORZ-0439]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας