Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Γ. Γαρίνη [Ref. # ORZ-0443]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Γ. Γαρίνη [Ref. # ORZ-0443]

Announcement Date: 11.04.2023
Closing Date: 21.04.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology