Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Γ. Γαρίνη [Ref. # ORZ-0443]