Μια (1) θέση Ζωοκόμου/Τεχνικού εργαστηρίου (μερικής απασχόλησης) - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0441]

Job Board

Μια (1) θέση Ζωοκόμου/Τεχνικού εργαστηρίου (μερικής απασχόλησης) - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0441]

Announcement Date: 11.04.2023
Closing Date: 21.04.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology